Välkommen att ta kontakt med oss för att inhämta en kostnadsfri offert →

Kompetens

Kompetensnivån i företaget är hög och vi strävar efter att lära oss nya saker varje dag.

Vi tar löpande del av nya tekniker, arbetsmetoder, material – ett genuint intresse för vårt hantverk gör att vi kan kalla oss för professionella fackmän.

Om oss

I gruppen ingår specialiserade byggarbetare som är väl förtrogna med sitt arbete och som med stort engagemang åtar sig sina uppdrag. Förutom lång erfarenhet har vi även bred kunskap i både det praktiska och estetiska.

Därför kan vi också ge tips och råd om vilket material man bör använda och hur man bäst hanterar det befintliga utrymmet.

Ansvar

Vi har ett helhetsansvar för våra byggprojekt oavsett om det är mindre renoveringar eller en nybyggnation och totalentreprenad. Vi har givetvis en allriskförsäkring, men det viktigaste är att vi arbetar enligt föreskrivna metoder och regler samt jobbar med stor omtänksamhet.

Vårt ansvar omfattar inte bara dig som kund, utan även våra medarbetare och samarbetspartners, vår omgivning och den naturliga miljön.